måndag 30 maj 2011

Politiet nekter å delta i parade med Hells Angels

Politiet oppfatter det som svært uheldig at Hells Angels eller andre kriminelle nettverk benytter dette arrangementet til å profilere sin klubb.

Politiet har som kjent meddelt HA Tromsø at klubben er uønsket som deltagere under arrangementet. En forutsetning for dette var tilbakemelding fra arrangøren om at HA som klubb er uønsket som deltagere på arrangementet.

Politiet har mottatt brev fra Norsk Motorsykkel Union (NMCU) som reagerer negativt på at politiet ”skyver den lokale arrangør foran seg”, med formål om å utelukke HA fra arrangementet. NMCU sentralt uttrykker i samme brev støtte for politiets kamp mot organisert MC-kriminalitet og strategien om å arbeide aktivt mot utvidelse av 1 %-gruppene. De ønsker imidlertid ikke at deres lokallag skal belastes med dette i frykt for konflikter.

Politiet er gjennom media kjent med at HA neppe vil respektere politiets forbud, men stille uniformert som gruppe under den planlagte paraden. Arrangøren har nå gitt politiet tilbakemelding at man etter omstendighetene ikke finner å kunne erklære HA uønsket. Politiet har forståelse for at enkeltpersoner i et lokalmiljø ikke vil ta denne belastning.

Uten en klar tilbakemelding fra arrangøren om at HA er uønsket under paraden, har ikke politiet hjemmel i politiloven til å forby HA eller andre adgang til et ellers åpent arrangement. For politiet er det imidlertid helt uaktuelt å bruke ressurser på å eskortere en parade hvor HA eller andre kriminelle nettverk benytter anledningen til å profilere seg.

Politiet vil derfor ikke følge paraden som forutsatt. Av samme grunn er det uaktuelt å dispensere fra trafikkregler eller iverksette annen ferdselsregulering som krever politiets involvering. Dersom arrangøren ønsker å gjennomføre som planlagt ved at deltagerne tar seg fra Vekta i Tromsdalen til Storgata, må dette gjøres på en slik måte at normale trafikkregler ivaretas og andre trafikanter ikke hindres. Dette betyr at lys- og vikepliktregulerte kryss/rundkjøringer i traseen må respekteres på vanlig måte. Politiet ber om at arrangørene gjør de motorsyklister som møter ved Vekta i Tromsdalen kjent med dette.

Man forstår at arrangøren har innhentet tillatelse fra Tromsø kommune til bruk/parkering i Storgata. Politiet har ingen merknader til at ut og innkjøring i Storgata skjer til dette formål.
Vi beklager imidlertid at et kriminelt nettverk ifører seg sine HA-vester og stiller seg på utstilling i Storgata med den uheldige signaleffekt dette har. Dette er imidlertid lovlig og lite politiet kan gjøre noe med.

Politet ønsker arrangøren lykke til med et ellers positivt arrangement.Politiet i Tromsø nekter å være eskorte for en planlagt motorsykkelparade i Tromsø, hvor den lokale Hells Angels-klubben ønsker å delta.

Lørdag 28. mai arrangeres Motorsykkelens dag i Tromsø. En årlig tradisjon hvor motorsyklistene får vise fram syklene sine til publikum.

I et brev fra arrangøren Norsk Motorsykkel Union (NMCU) står det at de «reagerer negativt på at politiet skyver den lokale arrangør foran seg». I brevet uttrykker NMCU også støtte til politiets arbeid mot organisert kriminalitet tilknyttet motorsykkelklubber, men at lokallaget til NMCU ikke ønsker å havne i en konfliktsituasjon med HA-medlemmer.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politiet-nekter-aa-delta-i-parade-med-hells-angels-3504436.html  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar