onsdag 11 maj 2011

Hells Angels-profil: Skatteverket kränker mina mänskliga rättigheter säger Thomas Möller

Hells Angels-profilen Thomas Möller anser att Skatteverket kränker hans mänskliga rättigheter. Nu överklagar han till Högsta förvaltningsdomstolen.
http://di.se/Default.aspx?pid=235371__ArticlePageProvider&epslanguage=sv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar