måndag 20 juni 2011

Finanskrisen lyft för kriminella

Finanskrisen har gynnat grov organiserad brottslighet kring Östersjön enligt en rapport från institutet ISDP som främst finansieras av UD. Gemensamma tendenser är att höjda punktskatter och ökad moms på alkohol och tobak lett till ökad illegal handel och man befarar att allt fler fallit offer för människohandel.

I den svenska rapporten framhävs problem med att företag hyr in svart arbetskraft från bemanningsföretag som kontrolleras av kriminella.
Källa: TT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar