tisdag 14 juni 2011

Högsta domstolen Finland: Bandidos inte en kriminell klubb

Högsta domstolen i Finland har i ett domslut slagit fast att varken motorcykelklubben Bandidos MC Helsinki eller dess underorganisation Support Team X Helsinki är en kriminell sammanslutning, rapporterar YLE.
Läs också:
HD 2011:41 (på svenska)
Kko: 2011:41 (den finska versionen innehåller detaljerad redovisning av handläggningen i Esbo tingsrätt, Helsingfors hovrätt och motivering för Högsta domstolens beslut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar