söndag 26 juni 2011

Polisen avlyssnar fler än någonsin

         Polisen sätter nya rekord i hemliga tvångsmedel. I fjor avlyssnades fler personer under längre tid än någonsin förr i Sverige. – Oroväckande. Vi går mot ökad kontroll i samhället, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.


Under 2010 gav domstolarna 2 521 tillstånd till polisen att genomföra telefonavlyssning, en ökning med 50 procent från året innan. Ett tillstånd kan gälla flera personer och telefoner.

För hemlig teleövervakning – där polisen kontrollerar vem som har ringt vem, utan att lyssna på själva samtalet – gavs 3 250 tillstånd, också det en kraftig ökning.

Polisen fick också tillstånd att genomföra 92 kamera­övervakningar för att avslöja brottslingar.
I en rapport till regeringen hävdar Rikspolischefen Bengt Svensson och Riks­åklagaren Anders Perklev att ökningen beror på en nationell satsning mot grov organiserad brottslighet.

”Den har medfört att polisen arbetar mer effektivt i såväl underrättelseverksamheten som utredningarna av grov organiserad brottslighet”, skriver de.

Men Anne Ramberg är oroad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar