fredag 10 juni 2011

HA ger inte upp kampen i första taget

Hells Angels ger inte upp kampen om de guldsmycken som beslagtogs i samband med den stora ekobrottsrazzian mot klubben och en av dess medlemmar för över två år sedan.


Klubben förlorade striden i både tingsrätten och hovrätten som gav kronofogden rätt att sälja smyckena för att på så sätt få in delar av Hells Angelsmedlemmens skatteskulder i mångmiljonklassen. Hells Angels har dock hela tiden hävdat att smyckena inte tillhör den enskilde medlemmen utan Hells Angels Motorcycle Club, HAMC, och att de via ett licensavtal lånats ut till klubbmedlemmen. Vid rättegången i Värmlands tingsrätt hade man flugit in HAMC:s högste chef Jon Pedersen för att vittna.


Nu har klubben via sin advokat begärt att Högsta Domstolen, HD, ska pröva ärendet. HD tar i princip bara upp mål som har betydelse för rättstillämpningen vilket klubben anser att det har.

http://www.vf.se/nyheter/karlstad/ha-ger-inte-upp-kampen-i-forsta-taget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar