fredag 19 augusti 2011

Får med Ragnar Lyng i kampen mot Mongols

Mongols MC skal stoppes med alle midler.


Ordfører Einar Strøm har de siste dagene drevet hektisk alliansebygging for å få bredest mulig oppslutning i kampen mot Mongols-etableringen.

Både Trondheim kommune og Trondheimsregionens regionråd (der Leksvik og Rissa er med) har vært konsultert.

– Jeg snakket med daglig leder der i dag. Han sier at de skal starte et trøndernettverk mot 1 %-klubber, sa Strøm. 

I panelet satt også Even Ytterhus fra rådmannens stab i Trondheim kommune, som har hatt ansvar for kriminalitetsforebygging i kommunen de siste 10 årene.

Hans budskap var klart ut fra erfaringene, i første rekke med 1 %-klubbene Hells Angels og Outlaws i Trondheim.

– Leksvik har vår fulle støtte. Vi ønsker ikke etableringer av nye kriminelle MC-klubber, for så vidt heller ikke i andre deler av Trøndelag, sa han.

Fylkesråd Johannes Sandstad deltok også på folkemøtet og poengterte:

– Det mest skremmende er at de (Mongols) ikke bryr seg om at de blir møtt med motstand. Det vitner om verdier som vi ikke ønsker å ha rundt oss. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar