onsdag 31 augusti 2011

Så hindrar vi att vapen kommer i olämpliga händer

 Efter terrordåden i Norge bör det vidtas åtgärder, även i Sverige, för att begränsa risken att vapen kommer i fel händer. Men vapen är aldrig farligare än de som håller i dem. Därför bör åtgärder riktas in på personer snarare än själva vapnen, till exempel bör Säpo få information om när någon söker om vapenlicens. Det skriver företrädare för skytterörelsen med flera. 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nar-vapenlicens-soks-bor-sapo-informeras_6426438.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar