lördag 11 juni 2011

Polisens avlyssning slår rekord igen

Polisens hemliga telefonavlyssning fortsätter att öka kraftigt.
Men lagen om hemlig telefonavlyssning måste förtydligas, annars hotar rättssäkerheten, menar säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Det är så stor skillnad i hur åklagare använder teleavlyssning av i första hand misstänktas mobiler att regeringen bör förtydliga lagen om hemlig telefonavlyssning på den punkten.

Den skarpa kritiken uttalar säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) i en rapport i dag. Nämnden har bland annat tillsyn över användningen av hemliga tvångsmedel.

http://allehanda.se/start/inrikes/1.3489390-polisens-avlyssning-slar-rekord-igen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar