fredag 15 juli 2011

Avslo skjenkebevilling til Hells Angels

Stiftelsen Jærvegen 373 har søkt Klepp kommune om ambulerende skjenkebevilling til feiringen av Hells Angels 15-årsjubileum på Braut lørdag 20. august. Klepp-ordfører Elfin Lea avslo i slutten av juni søknaden.

– Det er ikke mottatt noen begrunnelse for avslaget. Dette er ikke i tråd med alkoholloven eller forvaltningsloven, hvor det fremgår at et avslag skal fattes i enkeltvedtaks form og at det skal begrunnes, skriver advokat Hege Veland på vegne av Hells Angels.

Nå krever hun umiddelbar tilbakemelding med en begrunnelse for vedtaket. Dersom kommunen opprettholder avslaget, varsler hun klage.
http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=24811

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar