måndag 11 juli 2011

Satsning mot livsstilskriminella

En liten grupp kriminella står för en stor andel av de brott som drabbar vanliga människor i vardagen. Det rör sig till exempel om inbrott, bilstölder och rån. Ofta finns kopplingar till drogmissbruk.

Nu gör regeringen en nationell satsning mot de livsstilskriminella. Det handlar om att fler brott ska leda till fällande domar och att förhindra att nya brott begås. England har jobbat så här i flera år och det har också gett resultat.

Enskilda drabbas av brottsligheten och de livsstilskriminella, som ofta är kända i sin närmiljö, skapar också stor otrygghet i lokalsamhället där brotten begås.
http://dagbladet.se/insandare/1.3698052-satsning-mot-livsstilskriminella

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar