tisdag 5 juli 2011

Kriminella kan ostört tvätta pengar i Västra Mälardalen

Ett allt viktigare vapen i kampen mot den grova brottsligheten och terrorism är att följa de svarta pengarna. Flera branscher är skyldiga att rapportera in misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Men Västra Mälardalen är blinda fläckar på kartan när det gäller inkomna rapporter.
http://bblat.se/nyheter/vastramalardalen/1.1270843-kriminella-kan-ostort-tvatta-pengar-i-vastra-malardalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar