måndag 11 juli 2011

Fræna kommune tek avstand frå kriminelle MC-miljø

Dei kriminelle MC-miljøa er på frammarsj i Norge og i samband med dette har hovedstyret i Kommunenes Sentralforbund (KS) oppnoda Norske kommunar om å ta avstand frå desse miljøa. Fræna kommunestyre gjorde vedtak om å slutte seg til denne aksjonen.
http://www.frana.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=1495&back=1&MId1=4&MId2=&MId3= 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar