fredag 1 juli 2011

Nya svenska lagar som träder i kraft i dag

I dag träder ett antal nya lagar i kraft. Här kommer en sammanfattning av dessa.

Kampen mot organiserad brottslighet: Nu ska kriminella inte kunna investera eller föra ut vinster från brott ur Sverige och därmed göra dem onåbara. Nya lagen gör det möjligt för Kronofogden att sända över ett svensk beslut om att beslagta vinster från brott till andra EU-länder där den dömde har tillgångar.

Andra ändringar som ska underlätta kampen mot den organiserade brottsligheten är att förberedelse till koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott och bestickning kriminaliseras.


Nya bud i kriminalvården: Fångar ska normalt avtjäna minst en fjärdedel av strafftiden, allra minst två månader, innan personen får första permissionen. Den som får permission ska kunna kontrolleras med fotboja.

Märkning av vapen: Krav på märkning av skjutvapen, vapendelar och förpackningar av ammunition vid tillverkningen.

Högre maxstraff för sexköp: Skärpningen ska skapa utrymme för mer nyanserade bedömningar.
http://karlskoga-kuriren.se/nyheter/karlskoga/1.1266454-nya-svenska-lagar-som-trader-i-kraft-i-dag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar