fredag 29 april 2011

"Brottet" är inget brott

Med bättre utbildning av företag i vissa branscher ökar anmälningarna om penningtvätt. Penningtvätt är i sig inget brott i Sverige. En kriminalisering kan bli verklighet först om ett par år.

I sin rapport om penningtvätt pekar Brå på att begreppet penningtvätt kan förvilla och att det något enklare penningförflyttning är att föredra.

Kriminella personer vill använda det legala finansiella systemet för sina syften men ofta vill de inte genomföra hela ”tvätten” – från placering på ett konto, förvillande förflyttningar, skapa en falsk förklaring till var pengarna kommer ifrån, och slutligen utföra en investering i legal verksamhet.

Många av de brottsliga aktörerna har heller inte kunskap om hur de ska utföra hela ”tvätten” och vill de anlita de ”experter” som finns att tillgå kostar det upp till 30 procent av det kapital som ska tvättas.
http://www.svd.se/naringsliv/brottet-ar-inget-brott_6125037.svd 

Penningtvätt är ett växande problem i Sverige. 2010 ökade antalet rapporter till Finanspolisen om misstänkt penningtvätt med 30 procent jämfört med föregående år. Vissa branscher anmäler nästan inte alls. Brå föreslår i en rapport att Sverige inrättar ett nytt finansiellt underrättelsecentrum för att effektivare bekämpa penningtvätt.
http://www.svd.se/naringsliv/polisen-missar-penningtvatten_6125033.svd

Penningtvättsregistret kan utnyttjas bättre


Penningtvättsregistret är en värdefull informationskälla för att upptäcka kriminell verksamhet. Det skulle emellertid kunna utnyttjas bättre, bedömer Brottsförebyggande rådet (Brå) i en rapport som publiceras i dag.
http://www.cisionwire.se/brottsforebyggande-radet/penningtvattsregistret-kan-utnyttjas-battre113395

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar