tisdag 5 april 2011

SiS behöver lära mer om kriminella gäng

Ökad anknytning till gäng
SiS har noterat en ökning av pojkar som har anknytning till, eller som är medlemmar, i gäng som exempelvis OG eller Tigrarna. Pojkarna är nyförvärvade underhuggare och i en introduktionsfas till gänglivet. Ewa Persson Göransson understryker hur viktigt det är att SiS har kanaler och strukturer för att få reda på ungdomarnas anknytning till gäng.

- Det vi får reda på i dag sker via kontaktmannasamtal eller när vi kontrollerar brev och liknande. Vi får sällan information via socialtjänsten och aldrig från polisen, säger Ewa Persson Göransson och tillägger:

- Jag hoppas att vi detta projekt kan lära av varandra och nå gemensamma framgångar i arbetet mot gängkriminaliteten.
http://www.cisionwire.se/ext/statens-institutionsstyrelse--sis/sis-behover-lara-mer-om-kriminella-gang

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar