söndag 3 juli 2011

Finland - Polisen handlade lagstridigt, då den förbjöd att använda gängväst

Polisen handlade i strid med lagen då den förbjöd en person att använda gängväst på en motorcykelmässa och uppmanade honom att avlägsna sig från platsen, anser biträdande JO Jussi Pajuoja.

Personen, som klagade hos JO, hade besökt en motorcykelmässa iklädd en gängväst. I kaféet blev han av ett par poliser uppmanad att ta av sig västen och föra den till gar-deroben. Då klaganden inte gick med på detta uppmanades han avlägsna sig från mässan, vilket han också gjorde.

Polisen hänvisade till lagen om sammankomster enligt vilken polisen vid behov kan ge anvisningar och föreskrifter för att allmän ordning och säkerhet ska kunna upprätthål-las. Enligt polisen kan användning av gängväst utgöra en fara för allmän ordning och säkerhet, skrämma andra människor och provocera till bråk.


Klädseln omfattas av skyddet för privatlivet


http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/svenska/meddelanden/meddelanden.htx?templateId=4.htx&id=722

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar