söndag 3 juli 2011

På uppdrag av Wheel Legs MC JO-anmälde Payback Sverige idag Polisen i Simrishamn samt Polismyndigheten i Skåne.

Wheel Legs MC arrangerade den 28 maj 2011 Österlen Rumble Run. Ett mindre så kallat mc-run med cirka 30 deltagare. Tidpunkten för mc-runet var en lördag förmiddag.

Polismyndigheten mobiliserade i samband med arrangemanget stort och skickade en piket, som stationerade sig invid klubbhuset samt bevakade arrangemanget med sammantaget 14 patruller, inalles 27 polismän.

Piketen trängde in cirka 150meter på privat område utan att i förväg ha inhämtat tillstånd från fastighetsägaren. Alla ut- och infarter till klubbhuset och samlingsområdet spärrades av och samtliga deltagare utsattes för systematiska alkoholtester och fordonskontroller.

Vissa polispatruller placerades strategiskt ut i och runt Simrishamn för ytterligare kontroller. I samband med kontrollerna kontrollerades och registrerades även samtliga deltagares identitet.
http://www.payback.name/?p=3178#more-3178

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar